Flash
 
Font + Font - Kazalo strani
Prijava / Odjava
Išči

Statistika DKUM

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Vladislav Rajkovič

Vseh ključnih besed je 795, ki se skupaj pojavijo 1191 krat.
96 ključnih besed (12.08% vseh) se pojavi večkrat, skupaj 492 krat (41.31% vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
44x8.94%večparametrsko odločanje
36x7.32%DEXi
31x6.3%odločitveni model
21x4.27%večparametrski odločitveni model
20x4.07%odločanje
18x3.66%informacijski sistem
13x2.64%Vredana, proces odločanja
12x2.44%baza podatkov, podatkovni model
10x2.03%sistemi za podporo odločanju
9x1.83%internet
8x1.63%podatkovno skladišče, Dexi
7x1.42%ekspertni sistemi, računalniško omrežje, programska rešitev, ekspertni sistem
6x1.22%osnovna šola, večparametersko odločanje
5x1.02%odločitveni modeli, intranet, Večparametrsko odločanje, Odločitveni model
4x0.81%podpora odločanju, javna naročila, spletne strani, sistemi za pomoč pri odločanju, informacijska tehnologija, izobraževanje, prenova
3x0.61%javna uprava, vzgoja in izobraževanje, zavarovalništvo, večkriterijsko odločanje, prototipna rešitev, analiza, organizacija, poslovni proces, sistem za podporo odločanju, računalniške komunikacije, javno naročilo, podatkovno modeliranje, večparametrski model, sistemi za podporo odločanja, ocenjevanje uspešnosti, spletna aplikacija, portal, pomoč pri odločanju, VREDANA
2x0.41%oglaševanje, ocenjevanje, proizvodnja, model ocenjevanja, izbirni predmeti, poslovni prostor, zunanje izvajanje informacijskih storitev, poslovna inteligenca, omrežje, vodenje, programsko orodje DEXi, Joomla, medicinske sestre, razvojno okolje, zdravstvo, e-uprava, baze podatkov, računalniška rešitev, zdravstvena nega, izbira lokacije, Varnost brezžičnih omrežij, skladiščno poslovanje, Informacijski sistem, svetovni splet, Internet, Neprekinjeno poslovanje, IPv4, DEX-i, IPv6, Informacijska tehnologija, • sistemi za pomoč pri odločanju, programska oprema, model, informatika, elektronsko bančništvo, ETL, podatkovna baza, OLAP, nabava, sistem za upravljanje odnosov s strankami, razvoj programske opreme, organizacijski model, spletne storitve, izbira ponudnika, • večparametersko odločanje, usmerjevalnik
1xJeans, borzno trgovanje, PDM, selekcija kadrov, upravljanje podatkov, ocenjevanje kakovosti, poslovni procesi, prototip, kadrovsko-informacijski sistem, vodenje popravkov, visokošolski učitelj, avtoplin, ekološka tržnica, nepremečnine, ocena tveganja, izbira mest, izbira študija, sodelovanje, relacijske baze podatkov, nepremičninski trg, zakonodaja na področju nepremičnin, okoljska dajatev, procesni računalnik, analiza podatkov, sanacija delovnega okolja, poslovno obveščanje, e-poslovanje, moduli, podatkovni center, celovita arhitektura, didaktična programska oprema, povezava, poročanje, pozavarovanje, baza znanja, informacijsko komunikacijska infrastruktura, hotelski informacijski sistem, uredniški vmesnik, multimedijske rešitve, Windows, letališka dejavnost, podpora uporabnikom, Biotehniški center Naklo, statistično raziskovanje, borzno poslovanje, SURS, učitelj, učenec, diagnostični laboratorij, adresar, trženje, podatkovna skladišča, ER - diagram, bolnišnica, kakovost podatkov, upravljanje kakovosti, revizor, audio/video sinhronizacija, - Snemalni studio - Odločitveni model - Večparametrsko odločanje - DEXi - Vredana, pravne osebe, Proklik NLB, učno-vzgojni napredek, • ocenjevanje • tehnični izdelek • večparametrski model • Dexi, - obrambno načrtovanje - načrtovanje virov - večparametrsko odločanje - primerjalna metoda, delovni konji, jezdenje, nacionalni program športa, vrednotenje športnih aktivnosti, šolski uspeh, bolezni mišično-kostnega sistema, IP telefonija, telefonija, tiskano vezje, elektronski števec, e-storitve, učitelji, odstotek bolniškega staleža, resnost, vzgoja, jahalni konji, glasbena založba, pokojninski sistem v Sloveniji, urejanje in rudarjenje podatkov, registracija zdravil, dokumentni sistemi, ostarela družba, integracija, Kolesna oklepna vozila, DEXi;, interoperabilnost, načrtovanje, sistem za upravljanje vsebin, nakup viličarja, onkologija, skladiščni procesi, visoko regalno skladišče, informatizacija procesov, kirurško zdravljenje, radioterapija, gradnja stanovanjske hiše, zemljišče, kemoterapija, povezovalni stroj, projektno vodenje, zapisnik o spremembi (ZOS), mobilna telefonija, predplačniška poročila, uspešnost poslovanja, dokumentacija, obvladovanje sprememb, komunikacijski standardi in protokoli, sistem za upravljanje spletnih vsebin CMS, enostavno plačevanje, nadzor, uporabniki, dokumenti, internetno plačilo, varno spletno nakupovanje, fotovoltaika, PV modul, internetna trgovina, komunikacijski protokol, geografski informacijski sistem, vodovod, telefonija IP (VOIP), obdelava zvoka, interno komuniciranje, napovedovanje porabe plina, avtoregresijski model napovedi, ARIMA model, izbor internetnega ponudnika, inštitut za patologijo, komunikacije, računalniška oprema, prevajanje, podpora vodenju projektov, spletno oglaševanje, celostna grafična podoba, Arnes, registracija domen, združevanje podatkov, pomoč uporabnikom, aplikacije, strežnik Windows 2003, tekstilna nit, drevo kriterijev, Citrix, medsebojni odnosi, Agencija za trg vrednostnih papirjev, metodologija OLAP, skupinsko delo, podatkovne baze, standardizacija, uvedba, ADSL, Otroci s posebnimi potrebami, usmerjanje, računalništvo, devetletka, standard ISO 9001:2000, uvajanje, kontrola hitrosti, radar, razvoj uporabniških rešitev, modeli razvoja programske opreme, promet, video igre, radijske komunikacije, policija, poslovni sistemi, računalniške igre, sobni termostati, odločitveni sistemi, proces zdravstvene nege, informacijski sistem zdravstvene nege, e-zdravje, varovanec, logistične površine, SQL Server, obnovljivi viri energije, male hidoelektrarne, urejanje podatkov, shranjevanje dokumentov, duševna in telesna okvara, informatizacija, oddaljen dostop, računalniška omrežja, računalniška varnost, študentski honorarji, statistično gradivo, statistika, verski pouk, javno zdravstvo, sistem za upravljanje z vsebinami, potrditveni postopek, spletno poslovanje, poslovni sistem, planiranje proizvodnje, tiskana vezja, razsvetljava postora, projektiranje, DEXI, omrežni izobraževalni portal, motivacija, hidrologija, telekomunikacijski sistem, digitalizacija bojišča, multimedijska tehnologija, zaloga, bančništvo, tržne poti, tehnologija znanja, odločitvena drevesa, naročnik, ponudnik, šahovsko tekmovanje, organizacija tekmovanja, integriran informacijski sistem Krmar, organiziranje prenosa podatkov, karierno sidro, storitve, medomrežno povezovanje, računalniška tehnologija, mobilnost, varovanje podatkov, prenova poslovnih procesov, elektronsko poslovanje, spletni strežnik, vzdrževanje letal, pregled na letalu, izbira izvajalca, marketing v storitveni dejavnosti, lekarniška dejavnost, računalniško vodenje procesov, brezžične komunikacije, mobilne računalniške naprave, organiziranje, managerski informacijski sistem, elektronsko upravljanje dokumentov, Slovenska vojska, motoriziran bataljon, odločitveni proces, povezave med IS, informacijski sistemi, zdravstveni informacijski sistem, elektronski zdravstveni zapis, model 5E, življenjske faze podjetja, integrirana oskrba, brezžični dostop, srednješolsko izobraževanje, nadaljnje izobraževanje, občinska uprava, pasovna širina, industrijski pralni stroji, elektromotorji, požarna pregrada, protivirusna zaščita, nezaželena elektronska pošta, skupinsko odločanje, Telekomunikacijska oprema, CRM, meritve, PHP, MySQL, poizvedovanje in analize, patronažna zdravstvena nega, zdravstvena statistika, bančno poslovanje, nadomestni informacijski sistem, rezervna lokacija, stanovanjski krediti, javno naročanje, internetne strani, izbor opreme, obdelava dokumentov, IBM Content Manager OnDemand, IBM AS/400, računalniške povezave, brezžična omrežja, projektni management, Schengenski sporazum, • Vredana, nadzor nad zavezanci, prenova poslovnih sistemov, integrirani informacijski sistem, varnost, računalniški sistemi, delo operaterjev, analiza prodaje, simulacijski modeli, učenje, mala podjetja, izbira banke, poslovne igre, sistemska dinamika, proizvodna logistika, Kemijsko tehnološki laboratorij, radiološki aparati, smučarski skoki, morfologija, izbira dobavitelja, poslovni simulator, vrednote investicijskega projekta, proizvodni proces, kinematika, hitroslikovne kamere, izbor kamere, tiskarska industrija, proizvodni stroški, model vrednotenja, uvajanje novih izdelkov, maloprodaja, dimenzijski model, urgentna medicina, ocena mednarodnega trga, proces razvoja človeških virov, kadovski informacijski sistem, stružnica, finančni leasing vozil, medicinske sestre in babice, kariera, oskrbovalna veriga, upravljanje, elektro distribucija, načrtovanje kariere, računalniška komunikacija, odločitveni sistem, mobilne storitve, stanovanjski kredit, pokojninsko zavarovanje, evidenca zavarovancev, mobilno poslovanje, sprejemanje odločitev, ambulanta, administrativno delo, izbira vrste telefonije, prenos podatkov, napredovanje in ocenjevanje javnih uslužbencev, Delitev oblasti, Projekt Lukenda, Metode skupinskega odločanja, Volilni sistemi, Načrtovanje kariere, Sodni zapisnikar, Podatkovno skladišče, poslovno poročanje, poslovno odločanje, Sodišče, Volitve, Državni zbor Republike Slovenije, mobilna aplikacija, WPKI, loto, Načrtovanje, mobilni račun, mobilno plačevanje, spletno naročanje, ePacient, zdravniški pregled., strežniški sistem, ocenitveni model, Večparameterski odločitveni model, Zaposlovanje, spletna stran, uvajanje novega izdelka, Zavarovalni zastopnik, distribucija poslovnih paketov, odločitveno drevo, intervju, Celovita programska rešitev, sistem DEX., Baza »SRM«Supplier relationship management, Lotus Notes and Domino, mobilni portal, potrjevanje transakcij, ocenjevanje delovne uspešnosti, večparametrsko ocenjevanje, mobilna rešitev, preprečevanje zlorab, plačilna kartica, avtorizacija, zlorabe plačilnih kartic, Vzpostavitev, Testiranje, projekt, upravljanje z dokumenti, analiza programske rešitve, metodologija DEX, celovita programska rešitev, uvajanje in načrtovanje, razpis, Klub študentov Kranj, Podatkovna zbirka, Pripravljenost, informacijski sistem v zavarovalništvu., Upravljanje s človeškimi viri, Oglaševalski medij, Proces odločanja, vprašalniki, odprta koda, Oglaševanje, dexi., Večparametersko odločanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kartica zdravstvenega zavarovanja, Teden mladih, referenčni model dobavne verige, spletna storitev, uporabniški vmesnik, digitalni podpis, povezovanje, standard, centralni strežnik, Brezžična povezava, Lokalno omrežje (LAN), Odjemalec, Šola za častnike, selekcija, Plesna šola, Dobavna veriga, kazalci uspešnosti, strateški atributi konkurenčnosti, Programska rešitev, Spletni sistemi, metoda Kepner-Tregoe, Excel elektronske preglednice, Svetovni splet, dokumentni sistem, Prenova, Glasovni prehod, Stikalo, IP Telefon, IPTC, IP PBX Centrala, Relacijska podatkovna baza, promocija zdravil, recept, Študentsko delo, Evidentiranje ur, KLJUČNE BESEDE: zdravstvena nega, dokumentiranje, migracija, nižanje stroškov, Enterprise DB, vozilo, Verdana, družino in socialne zadeve, Večparametrski odločitveni model, Odločitveni proces, Ministrstvo za delo, modeliranje znanja, Politična participacija, e-inštrukcije, e-storitev, e-učenje, dopolnilno učenje, računalniki »vse v enem«, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana., razvoj informacijskega sistema, uvedba novega informacijskega sistema, evidenca nepremičnega premoženja, overjanje uporabnikov, strežnik proxy, Web 2.0, Politična kampanja, Družbena omrežja, Politične spremembe, MS Access, razvoj programske rešitve, NTLM, domena Windows, mikro podjetja, avtomobil, tehnični pregledi vozil, tehnologija, sistem za podporo uporabnikom, sistem za sledenje težavam, model informatizacije, vrednost enote premoženja, prireditev, odprtokodne rešitve, E-dokumentacija, Razvojna fizioterapija, WAMP arhitektura, sistem za upravljanje s podatkovno bazo, dvojni sklad, evidentiranje delovnega časa, - računalniška oprema - izbira dobavitelja - odločitveni model - DEXi - Vredana, Informacijsko komunikacijski sistem, Računalniške komunikacije, preprečevanje napak, jezikovne šole, konfiguracija, gostovanje, Odločitveni problem, informacijska storitev, spletni portal, - Prenosni računalnik - DEXi - Večparametrsko odločanje - Procesor - Trdi disk, Metoda DEX, Metoda AHP, Ponudniki storitev v oblak, izbira, mobilni telefon, ocena tehničnega stanja, - javni razpis računalniška oprema - odločitveni model - Dexi - Vredana, odločitveno znanje, • podatkovno skladišče • upravljanje • arhitektura • SQL, širokopasovni dostop (ADSL), Microsoft Access 2010, Uvajanje informacijskega sistema, zadovoljstvo uporabnikov, anketiranje zapolsenih., podpora poslovanju kluba študentov, kapaciteta prenosa, mobilna telefonija tretje generacije (UMTS), optični priključek, mikrovalovna usmerjena zveza, varnost podatkov, Primerjalna analiza Sistem za podporo odločanju Naprava za skladiščenje podatkov Podatkovna baza, informacijska varnostna politika, nadzor dostopa, organizacija zdravstvene nege, kakovost, Informacijska varnost, DEXi., Elektronsko poslovanje Sklenitev zakonske zveze Model elektronske prijave Matični register, - odločanje - večparametrski odločitveni model - potrošniški kredit - izbira ponudnik, osnovne šole, interesne dejavnosti, osebnostne lastnosti vodje, stili vodenja, IBM DB2 9, XML, Xquery, SQL/XML, Baza podatkov, • DEX, državne proslave, • zaposlitev delavca v ščetkarstvu, • ekspertni sistem, črtne kode, Testiranje programske opreme Metode testiranja Avtomatizirano testiranje Kakovost programske opreme Izboljševanje procesa, nepremičninske evidence, zemljiški kataster, kataster stavb, register prostorskih enot, virtualizacija, Strežnik, Proces zaposlovanja, Analiza delovnega mesta, Vredana., združevanje, uporabnost, količnik iger, Zavarovalnica Triglav, -baze podatkov -vpisnik pravdnih zadev -Microsoft Access -MySQL, izbira najprimernejšega ponudnika, elektronski žreb, teniški turnir, Brezžična omrežja, model ocenjevanja učiteljev, kakovosat poučevanja, DOM, SAX., Microsoft Access, kartoteka, usmerjeni protokoli, ponudnik interneta, pedikura, vrednotenje gospodarnosti naložb v cestno infrastrukturo, računalniško orodje DEXi., kontrola kakovosti, časovno načrtovanje kakovosti, APO, elektroterapija, elektroterapevtski aparat, elektronska javna naročila elektronska dražba portal javnih naročil, - Tehnologija WEB 2.0 - Poslovanje podjetja - Podjetje 2.0 - Intranet - Wiki - Blogosfera, • večparametrsko odločanje, • izbira ponudnika, navidezni sistemi računalniški center virtualizacija, - uprava., - informacijski sistem, - baze podatkov, - elektronsko poslovanje, kakovost učiteljevega dela, stalno strokovno izobraževanje, življenjski cikel izdelka, spletni iskalnik, primerjalna analiza, • izbira hokejskega trenerja • DEX, Tržna zanimivost izdelka, ZZZS, Strežniki, Prostrano omrežje, Centralizacija strežnikov, HiView., - ERP sistemi - Izbira programskega paketa - Večparametrsko odločanje - DEXi - Vredana, izdelava poročil, sistem za skupinsko delo, nivo zrelosti, metrika, analiza tveganja, register za tuberkulozo, prenova informacijskega sistema, metode večparametrskega odločanja, grafični uporabniški vmesnik, testiranje, modul L@b-IS Lab, RFID, avtomatska identifikacija, sledljivost, nabavni proces., izbira dobaviteljev, tiskarski material, integracija podatkov, podatkovni tok, tabela, - proces odločanja - večparametrsko odločanje - e-knjiga - e-bralnik - DEXi, podatkovno rudarjenje, analiza., Rešitev SAP CRM, Prodajni modul, Upravljanje odnosov s strankami, • Nagrajevanje in motivacija • Odločanje • Večparameterski odločitveni model • Dexi, Klicni center, ERP CIC, Odločanje, Distribucija, Pošta, priprava podatkov, podatkovno skladiščenje, KLJUČNE BESEDE: Izobraževalna institucija, potencialni kapital, razvoj posameznika, uspeh, uporaba kolektivne inteligence, odprte inovacije, Globalizacija, inovacije, zunanje izvajanje inovacij, dobavitelj, izobraževanje odraslih, zdravstveno stanje, podatki., Več parametrsko odločanje, Parni čistilnik, pacient, obravnava, kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT), KLJUČNE BESEDE; zdravstveni informacijski sistemi, fitnes center, skupinska vadba, GSM, GPS, energetsko upravljanje, energetsko knjigovodstvo, spremljanje lokacij, Microsoft Access., Podatkovni model, izgubljeni predmeti, SQL, sistemi za upravljanje podatkovnih baz, sistemi SCADA, gostinski informacijski sistem, Prenosni računalnik, Otroci s posebnimi potrebami Odločitveni model Večparametrsko odločanje DEXi Vredana, laboratorijski informacijski sistem, validacija, dobaviteljska veriga, sistem SAP, model za oceno primernosti zunanjega izvajalca, ocenjevanje dobaviteljev, izbor dobaviteljev, - Odločanje - Odločitveni model - Pomoč pri odločanju - DEXi - Komercialno letalo, Virtualizacija, spletni karierni center, reševanje testov, analiza testov, prikaz rezultatov, - Vredana, - DEXi, - proces odločanja, - večparametrsko odločanje, - Izbira CNC-naprave, spletni sistem, Abacon, stikalo, javni sektor, Prenova informacijskega sistema, Aktivni direktorij, Cisco, komunikacijske naprave, Kepner-Tregoe, odločanje Dexi večparametrski model fotografija • digitalni fotoaparat, izbor dobavitelja, • DEXi